Nasi adwokaci prowadzą zarówno sprawy indywidualne, jak i obsługi prawne. Sposób wynagrodzenia każdorazowo ustalany jest z klientem.
Płatności można dokonać w sposób dwojaki, w zależności od zlecenia. Pierwszym z nich jest płatność ryczałtowa, w której wysokość kwoty za usługę ustalana jest z góry. Drugi zaś zakłada wynagrodzenie w formie rozliczeń godzinowych. Wszystkie szczegóły dotyczące zapłaty oraz terminów rozliczeń ustalane są indywidualnie z mecenasami.