doktor Paweł Łobacz

doktor Paweł Łobacz

adwokat

absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1999-2010 wykonywał zawód prokuratora w jednostkach organizacyjnych prokuratury różnego szczebla. Prowadził zajęcia szkoleniowe z aplikantami prokuratorskimi (m.in. z zakresu pozakodeksowych przepisów karnych i postępowania cywilnego). Jako prokurator prowadził najpoważniejsze postępowania związane z przestępczością gospodarczą oraz kryminalną. Po zrzeczeniu się stanowiska prokuratora wykonywał zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. W 2011 r. obronił rozprawę doktorską z zakresu postępowania karnego. Biegła znajomość języka angielskiego.

Andrzej Urbanowicz

Andrzej Urbanowicz

adwokat

absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2001r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie, w latach 1999-2006 pracownik wydziału prawa i administracji uniwersytetu warmińsko-mazurskiego w Olsztynie, posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych oraz w zakresie prowadzenia spraw karnych. Biegła znajomość języka angielskiego.

Katarzyna Kucka-Rachuba

Katarzyna Kucka-Rachuba

radca prawny

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. W roku została 2018 wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie pod numerem OL-1850. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami radcowskimi i adwokackimi w kraju jak i za granicą. 
Świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym oraz w prawie karnym. 
Włada językiem angielskim oraz językiem włoskim. 

Bartosz Kostecki

Bartosz Kostecki

radca prawny

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W 2012 roku został wpisany na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Po ukończeniu aplikacji został wpisany na listę radców prawnych w OIRP w Olsztynie pod numerem OL-1709.
Radca Prawny Bartosz Kostecki od 2010 r. współpracuje z olsztyńskimi kancelariami radców prawnych i adwokatów w szczególności w zakresie obsługi klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. 
Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawie bankowym, w szczególności w doradztwie oraz prowadzeniu spraw o zapłatę, obrotu wierzytelnościami, a także egzekucji wierzytelności.  
Jego zainteresowania to motoryzacja i dobry film.

Olga Kostecka

Olga Kostecka

radca prawny

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W 2012 roku została wpisana na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Po ukończeniu aplikacji została wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Olsztynie pod numerem OL-1710.
Radca Prawny Olga Kostecka od 2010 r. współpracuje z olsztyńskimi kancelariami radców prawnych i adwokatów w szczególności w zakresie obsługi klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. 
Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności w doradztwie oraz prowadzeniu spraw o zapłatę w tym o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia, spraw z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, a także 
z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Jej zainteresowania to gry planszowe i dobra książka.

Ilona Siwkowska

Ilona Siwkowska

aplikantka adwokacka

Filip Borko

Filip Borko

aplikant adwokacki

Edyta Łobacz

Edyta Łobacz

współwłaściciel, koordynator zespołu