——— Kancelaria Adwokacka

Zakres usług

Nasza kancelaria prawna tworzona jest przez zespół specjalistów. Za cel przyjęliśmy dostarczenie w pełni profesjonalnej oraz kompleksowej obsługi prawnej,

udzielamy porad i prowadzimy sprawy z zakresu różnych dziedzin prawa. Poznaj dziedziny, w których jesteśmy ekspertami.

——— Kancelaria Adwokacka

Zakres usług

Nasza kancelaria prawna tworzona jest przez zespół specjalistów. Za cel przyjęliśmy dostarczenie w pełni profesjonalnej oraz kompleksowej obsługi prawnej, udzielamy porad i prowadzimy sprawy z zakresu różnych dziedzin prawa. Poznaj dziedziny, w których jesteśmy ekspertami.

Prawo karne

 • porady prawne z zakresu prawa karnego
 • obrona i zastępstwo na każdym etapie postępowania karnego i karno-skarbowego (postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze); podejmujemy się obrony w sprawach o przestępstwa z części wojskowej kodeksu karnego
 • sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania; obrona w sprawach o wykroczenia
 • sporządzanie wszelkich pism w postępowaniu wykonawczym

Prawo cywilne

 • porady prawne z zakresu prawa cywilnego (klienci indywidualni i podmioty gospodarcze)
 • przygotowywanie pism procesowych i projektów umów
 • postępowania z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, kontraktowej i deliktowej, służebności, sprawy spadkowe, sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego
 • sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
 • zastępstwo procesowe.

Prawo gospodarcze

 • porady prawne z zakresu prawa gospodarczego
 • przygotowywanie pism procesowych i projektów umów
 • ocena planowanych procesów gospodarczych pod kątem ich zgodności z polskim prawem
 • zastępstwo procesowe

Prawo pracy

 • porady prawne z zakresu prawa pracy
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • roszczenia pracownicze
 • reprezentacja pracodawcy
 • projekty umów o pracę

Prawo administracyjne

 • zastępstwo we wszelkich sprawach przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • zastępstwo przed sądami administracyjnymi

Prawo rodzinne

 • porady prawne z zakresu prawa rodzinnego
 • postępowania ze stosunków między małżonkami (rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej)
 • sprawy o ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa
 • sprawy o pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej, kontakty rodziców z dziećmi
 • przysposobienie
 • alimentacja
 • zastępstwo procesowe

——— Kancelaria Adwokacka

Kontakt z kancelarią

Kiedy ważna jest każda chwila dostępni jesteśmy całodobowo